Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21
Class
Teacher
Classroom
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Sirotková Ivana
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:50 - 10:35
4
10:45 - 11:30
5
12:00 - 12:45
6
12:50 - 13:35
7
13:40 - 14:25
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
11
17:00 - 17:45
Mon
2.L celá
A17
M
5.L celá
A05
F
2.L celá
A17
M
2.B aj12
B33
AC: F
2.B aj11
B33
BD: F
2.B aj12
B33
AC: F
2.B aj11
B33
BD: F
A23
Suplovací pohotovost Poh
Tue
1.L celá
B17
F
2.B celá
B27
M
2.B celá
B27
F
1.A celá
A27
F
A23
Wed
1.A aj12
B33
AC: F
1.A aj11
B33
BD: F
1.A aj12
B33
AC: F
1.A aj11
B33
BD: F
5.L aj12
B33
AC: F
5.L aj11
B33
BD: F
5.L aj12
B33
AC: F
5.L aj11
B33
BD: F
jídelna Jíd
Thu
2.L celá
A17
M
1.A celá
A27
F
2.B celá
B27
M
A23
Fri
2.L celá
A17
M
5.L celá
A05
F
2.B celá
B27
F
2.B celá
B27
M
1.L celá
B17
F
A23
A23
Powered by